How tall is Al-Waleed bin Talal and Ameera Al-Taweel?

Ameera Al-Taweel’s height is 5’4″ (163 cm)
Al-Waleed bin Talal’s height is 5’6″ (168 cm)

READ:  How Tall are Fergie and Josh Duhamel?